Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Συμμετοχή του ΙΕΝΕ στη Δημόσια Διαβούλευση του Νομοσχεδίου για το Χρηματιστήριο Ενέργειας στην Ελλάδα

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) συμμετείχε στην δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νομοσχέδιο που είχε ως αντικείμενο τη θέσπιση και του όρους λειτουργίας Χρηματιστηρίου Ενέργειας στη χώρα μας. Η διαβούλευση διήρκεσε από την 1η έως και τις 11 Δεκεμβρίου 2017.

Το ΙΕΝΕ, θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό και αποδοτικό θεσμικό πλαίσιο στον συγκεκριμένο τομέα, εισέφερε στη στη συγκεκριμένη δημόσια διαβούλευση τα παρακάτω σχόλια:

Γενική παρατήρηση

Το Σχέδιο Νόμου με 23 Άρθρα τροποποιεί το Ν4425/2016 με προσθήκες και διαγραφές. Για την απλοποίηση της εφαρμογής των νόμων και σαφές θεσμικό πλαίσιο περιορίζοντας την πολυνομία, θα ήταν χρήσιμο ο νέος νόμος (απορροφώντας τον παλιό) να ήταν πλήρης και μοναδικός για εφαρμογή καταργώντας το Ν4425/2016.

Άρθρο 10, παρ. 5.: Διόρθωση

Αντί τουλάχιστον: Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δημοσιοποιεί κατ’ ελάχιστον την τιμή, τον όγκο και το χρόνο των συναλλαγών που εκτελούνται στα πλαίσια των συστημάτων των Αγορών Ενέργειας.

Άρθρο 16: Προσθήκη

Αναφορά σε κεντρικό προγραμματισμό, που είναι μία ολοκληρωμένη διαδικασία, η οποία έχει στόχο την συν-βελτιστοποίηση ενέργειας εξισορρόπησης και εφεδρειών ισχύος με περίοδο κατανομής 30 λεπτά (για εφεδρεία και ενέργεια εξισορρόπησης). Με τη διαδικασία του κεντρικού προγραμματισμού υλοποιείται η αγορά εφεδρειών και ο Διαχειριστής του Συστήματος δεσμεύει τις απαραίτητες εφεδρείες για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος κατά τις Περιόδους Κατανομής της επόμενης/ίδιας ημέρας Κατανομής. Η συμμετοχή στην αγορά εφεδρειών από τις επιλέξιμες μονάδες παραγωγής θα είναι υποχρεωτική. Για την αποζημίωση των εφεδρειών προτείνεται η τιμολόγηση βάσει προσφοράς (pay-as-bid).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΙΕΝΕ, σε μία προσπάθεια ενημέρωσης των μελών του, ήδη προγραμματίζει, για τα μέσα Φεβρουαρίου 2018, μία ειδική ημερίδα με θέμα το Χρηματιστήριο Ενέργειας, καθότι πιστεύει ότι η λειτουργία του θα επιφέρει βασικές αλλαγές στη διαμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2018 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron