Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

ΙΕΝΕ: Ετήσιος Απολογισμός 2015

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), πιστό στις αρχές της διαφάνειας και της εταιρικής ευθύνης, δημοσιεύει τον Ετήσιο Απολογισμό του για το 2015 στη διαδικτυακή του σελίδα ( www .iene .gr, Κατηγορία: Ταυτότητα ΙΕΝΕ, Υποκατηγορία: Εκθέσεις Πεπραγμένων). Ο Απολογισμός αποτελείται από την Έκθεση του Αντιπροέδρου και Εκτελεστικού Δ/ντή του ΙΕΝΕ, που παρουσιάστηκε στην 24η Γενική Συνέλευση (Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου, 2016) και εκθέτει τις δραστηριότητες, το επιτελεσθέν έργο και τα οικονομικά στοιχεία του Ινστιτούτου για το 2015.

Αναλυτικά περιλαμβάνει στοιχεία για:

Α. Τακτικές και Έκτακτες Εκδόσεις του ΙΕΝΕ

Β. Μελέτες

Γ. Εκπαιδευτικό Έργο του ΙΕΝΕ

Δ. Επιστημονικές Επιτροπές

Ε. Εκδηλώσεις

ΣΤ. Επισκέψεις, συναντήσεις και συμμετοχές ΙΕΝΕ σε συνέδρια και Εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Η. Συμμετοχή ΙΕΝΕ σε Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Θ. Μέλη ΙΕΝΕ

Θ. Οικονομικά Στοιχεία-Ισολογισμός 2015

Ι. Προκλήσεις

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2018 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron