Άρθρα-Αναλύσεις

Η Λειτουργία των Εγγυήσεων Προέλευσης για την Αποκάλυψη του Ενεργειακού Μείγματος

Ημ/νία δημοσίευσης: Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017Στο άρθρο αυτό ασχολούμαστε με τη λειτουργία των συστημάτων ανίχνευσης ηλεκτρισμού και ειδικότερα των εγγυήσεων προέλευσης (ΕΠ- GOs) ως εργαλεία πολιτικής σχετιζόμενα με την παραγωγή και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την Οδηγία της Ηλεκτρικής Αγοράς 2009/72/ EC οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής τους (χρησιμοποιούμενη ενεργειακή πηγή, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εκπομπές CO2, ραδιενεργά απόβλητα). Οι προαναφερθέντες δείκτες είναι γνωστοί ως χαρακτηριστικά της ηλεκτροπαραγωγής ( generated attributes).

Η αποκάλυψη του ενεργειακού μείγματος στην ηλεκτροπαραγωγή αυξάνει την διαφάνεια στην αγορά, βοηθά τους καταναλωτές να έχουν καλύτερη γνώση των ενεργειακών προϊόντων και να πραγματοποιούν τις επιλογές τους βασιζόμενοι στη συνολική πληροφορία που διαθέτουν και εντέλει να είναι σε θέση να συνεισφέρουν (ή όχι) σε ένα ασφαλές και αειφόρο ηλεκτρικό σύστημα. Η πληροφορία αυτή θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τις επιλογές τους βασιζόμενοι όχι μόνο στην τιμή του ηλεκτρισμού [1].

Οι ΕΠ είναι το πιο διαδεδομένο και σημαντικό σύστημα ανίχνευσης ( tracking system) στην Ευρώπη, που υλοποιείται με τη μορφή κινητών ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, αποσυνδεδεμένων από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και βασικό εργαλείο αποκάλυψης του μείγματος στην ηλεκτροπαραγωγή.

Ως αποτέλεσμα του εθελοντικού συστήματος των ΕΠ, ο αποκαλυπτόμενος ηλεκτρισμός ως ένα αγαθό χωρίς κάποιες ειδικές προϋποθέσεις, θα αντιπροσωπεύεται από το υπολειμματικό μείγμα ( residual mix) από το οποίο θα αφαιρούνται οι ΕΠ που χρησιμοποιούνται από ένα μέρος των καταναλωτών. Το υπολειμματικό μείγμα είναι ίσο με μείγμα κατανάλωσης όσον καταναλωτών δεν αγοράζουν εθελοντικά ΕΠ. Κύριος σκοπός του είναι η αποφυγή διπλής καταμέτρησης αναφορικά με προϊόντα ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, όταν υπολογίζεται το υπολειμματικό μείγμα είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη η εθελοντική αγορά των ΕΠ, όπως επίσης τα εθνικά και διεθνή στατιστικά ηλεκτροπαραγωγής προσαρμοσμένα με στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σύνδεση των ΕΠ και της αποκάλυψης του ηλεκτρισμού αλλά και του υπολειμματικού μείγματος παρουσιάζεται στα παρακάτω γραφήματα.

Θα πρέπει να σημειωθεί όσο περισσότερες ΕΠ αγοράζονται σε εθελοντική βάση, πιο «βρώμικο» το υπολειμματικό μείγμα γίνεται, το οποία, από μόνο του, μπορεί να γίνει ένα κίνητρο για την αύξηση της ζήτησης για εθελοντική αγορά ΕΠ και από άλλους καταναλωτές. Αυτό μπορεί, σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, να αυξήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και να επηρεάσει τις αποφάσεις των καταναλωτών αλλά και των ηλεκτροπαραγωγών [2]. Αυτό δείχνει ότι το σύστημα ΕΠ μπορεί να έχει ένα δυναμικό συμβολής στη μεταστροφή της ηλεκτροπαραγωγής από τη χρήση ορυκτών καυσίμων σε ανανεώσιμες πηγές αλλά και στην περαιτέρω αύξησης της χρήσης τους.

Οι ΕΠ αποτελούν ένα εργαλείο το οποίο είναι σε θέση να βοηθήσει στη διάχυση με αξιοπιστία πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στη κοινωνία και να συμβάλλει στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση.

Επειδή η εμπορία ΕΠ και ηλεκτρισμού είναι παγκόσμια, ο υπολογισμός του υπολειμματικού μείγματος πραγματοποιείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία επιτυγχάνεται μέσω μίας κοινής Ευρωπαϊκής πλατφόρμας (Ε uropean Attribute MixEAM). Στο παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη λειτουργία των ΕΠ από την ηλεκτροπαραγωγή στον προμηθευτή και εντέλει στον τελικό καταναλωτή αλλά και η σχέση του Εθνικού (ή περιοχικού) υπολειμματικού μείγματος με το Ευρωπαϊκό Μείγμα (ΕΑΜ) [3], [4].

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται η λειτουργία των ΕΠ για αποκάλυψη του ενεργειακού μείγματος [5],[6].

Η περίσσεια ή το έλλειμμα εμφανίζεται ανάλογα με τις εισαγωγές/εξαγωγές ενέργειας και ΕΠ. Σε τελικό επίπεδο στην Ευρώπη (ΕΑΜ) η ανανεώσιμη ενέργεια έχει σταθερή μείωση από το 2012 ως σήμερα, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ανίχνευσης του ηλεκτρισμού και ιδιαίτερα της ανανεώσιμης ενέργειας και περαιτέρω παγκοσμιοποίησης των αγορών.  Η ετήσια αύξηση της ανίχνευσης ηλεκτρισμού είναι πολύ κοντά στην αύξηση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (περίπου 7,5%, ετήσια) [4].

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται το ετήσιο Ευρωπαϊκό  Μείγμα Ηλεκτροπαραγωγής (αριστερά) συγκρινόμενο με τα χαρακτηριστικά (attributes) στο Υπολειμματικό Μείγμα. (RES:AΠΕ, NUC: Πυρηνικά, FOS: Ορυκτά καύσιμα)


Τέλος, παρουσιάζεται ανά χώρα το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής και το υπολειμματικό μείγμα ανά χώρα για το 2015 [ΑΙΒ26].

Η αγορά ΕΠ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως παροχή βοήθειας στους επενδυτές ΑΠΕ για τη μετάβαση από συστήματα στήριξης στην ημερήσια αγορά ηλεκτρισμού. Ο μηχανισμός των ΕΠ είναι ένα εργαλείο στήριξης των έργων ΑΠΕ αλλά και ενδυνάμωσης των επιλογών των τελικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.


* Ο Kωνσταντίνος Γκαράκης είναι Ενεργειακός Μηχανικός, ΜSc, MA.


Αναφορές:

1. RE-DISS, 2012. Best Practice Recommendations For the implementation of Guarantees of Origin and other tracking systems for disclosure in the electricity sector in Europe. Version 2.1, December 2012. Available at: http://www.reliable-disclosure.org/upload/264-RE-DISS_Best_Practice_Recommendations_v2.1.pdf

2. Raadal, H.L. & Svanes, E., 2012. Feedback on the GHG Power Accounting Guidelines Draft of February 14th 2012, Available at: http://ostfoldforskning.no/prosjektsider/49/energy%20trading%20and%20the%20environment%202020/nyhet/33/feedback_on_the_ghg_power_accounting_guidelines.aspx

3. Timpe, Christof (2007): A European Standard for the Tracking of Electricity. Final report from the E-TRACK project, August 2007. Available for download from the E-TRACK website: http://www.e-track-project.org/documents.php .

4. AIB. Newsletter 26. 21.11.2016. Available for download from the AIB website: http://www.aib-net.org/portal/page/portal/AIB_HOME/NEWSEVENTS/Newsletters/Newsletters%202016/AIB_Newsletter%2026.pdf

5. Timpe, C., Seebach, D.,2009. Best Practice for the Tracking of Electricity Recommendations from the E-TRACK II project Deliverable 10 of the IEE project European Tracking System for Electricity – Phase II (E-TRACK II)”. Available for download from the website: http://www.e-track-project.org/docs/E-TRACK%20II_WP7_Recommendations.pdf

6. Timpe, Christof (2008): Progress in developing a harmonised system of Guarantees of Origin in Europe. Presentation given at the 2nd European Renewable Energy Summit, Vienna, 15&16 October 2008.


(από energia.gr, 19/12/2016)

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2018 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron